A 8-a Conferință a doctoranzilor și a 5-a Conferință a postdoctoran- zilor în medicină și farmacie


togaPrezentarea de către doctoranzi și de către postdoctoranzi a rezultatelor obţinute în cercetarea

ştiinţifică.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>